อะไรคือ D-3
การผจญภัยครั้งใหม่ในโลกดิจิตอลได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่ออากูมอนและผองเพื่อนที่ดูแลโลกดิจิตอลอยู่ ได้หายสาบสูญในครั้งนี้ไปกับ D-3 และเหล่าดิจิมอนคู่หูที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณ

ARMOR DIGIVOLVE (The New Evolutionary From) การเปลี่ยนรูปร่าง Digimon ใน D-3 จะแตกต่างจากในอดีต "Digi-Egg" การพัฒนาการจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่ง Digi-Egg สามารถช่วยให้ Digimon สามารถใส่เกราะเพื่อเพิ่มพลังให้มากขึ้น

วิธีการใช้เครื่อง D-3


ด้านหน้า

 1. หน้าจอ
 2. ปุ่ม A/เลือก ใช้ในการเลือกคำสั่งและตัวดิจิมอน
 3. กดตรงนี้ถ้าต้องการกดปุ่ม A และ B พร้อมๆ กัน ใช้เลื่อนขึ้น-ลงใน BLOCK GAME
 4. ปุ่ม B/เลือก ใช้ในการเลือกคำสั่งและตัวดิจิมอน
 5. ปุ่ม RESET
 6. ปุ่ม D/ยกเลิก
 7. ปุ่ม C/ตัดสินใจเลือก ใช้เลือกคำสั่งที่ต้องการและแสดงจำนวนก้าวที่เดิน
 8. คอนเนคเตอร์ จุดเชื่อมต่อกับ D-3 หรือดิจิไวซ์ และดี-เทอร์มินอล

ด้านหลัง

  A. ตัวหนีบ

วิธีการ Set Up


การเปิดเครื่อง

ดึงสลักป้องกันออกเพื่อเริ่มเล่น D-3

เปลี่ยนถ่านได้อย่างไร
D-3 ใช้ ถ่านขนาด "LR44" จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้ไขควงขนาดเล็กไขน็อตเปิดฝาครอบออกมาเพิ่มเปลี่ยนถ่าน เลื่อนฝาครอบ และเอาถ่านเก่าออก เพื่อใส่ถ่านใหม่ลงไป


Sound & Reset


SOUND

ขณะที่อยู่บนหน้าจอหลัก กดปุ่ม A และ B พร้อมกัน เพื่อเข้าหน้าจอ ปิด/เปิด เสียง
กดปุ่ม A เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด และกดปุ่ม B เพื่อยืนยัน
(Note : คุณจะไม่ได้ยินเสียงเตือนเมื่อมีศัตรูมา ในกรณีที่คุณปิดเสียง)

Reset Operation
กดปุ่ม Reset ด้วยวัตถุปลายแหลม
คำเตือน : การกดด้วยวัถตุปลายแหลมอาจจะเกิดความเสียหายกับปุ่มได้

 1. กดปุ่ม Reset เมื่อทำการเริ่มเล่น D-3 ในครั้งแรก หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนถ่านใหม่
 2. กดปุ่ม Reset เมื่อหน้าจอไม่ทำงาน หรือไม่มีภาพ ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องได้รับการกระแทกอย่างแรง
 3. กดปุ่ม Reset เมื่อคุณต้องการเริ่มเล่นใหม่

เลือกคู่หู Digimon ของคุณ

เลือก
หลังจากคุณกดปุ่ม Reset จะปรากฏภาพขึ้น
 1. กดปุ่ม A เพื่อเข้าหน้าจอเลือก Digimon
 2. กดปุ่ม A อีกครั้งเพื่อเลือกหา Digimon ที่ต้องการ
 3. กดปุ่ม B เพื่อเลือกคู่หู Digimon ของคุณ
VEEMON : Digimon มังกร Veemon เป็น Digimon ที่ซื่อสัตย์ และ แข็งแรง
HAWKMON : Digimon นก เป็น Digimon ที่สุภาพ และ แต่ตัวดี
ARMADILLOMON : Digimon สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็น Digimon ที่แข็งแรง และ กินเก่ง
PATAMON : Digimon สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็น Digimon ที่ ไร้เดียงสา และ น่ารัก
GATOMON : Digimon ที่เหมือนแมว Gatomon คนข้างจะจู้จี้ ขี้บ่น
WORMMON : Digimon ลาวา เป็น Digimon ที่เชื่อฟังและนอบน้อม

COMMANDS (คำสั่ง)


มีคำสั่งที่สำคัญ 6 คำสั่งที่คุณต้องรู้ก่อนการเล่นคือ
STATUS, MAP, DIGI-EGG, SLOT GAME, MEDICAL and V.S.

- กดปุ่ม A เพื่อเข้าหน้าจอหลัก เพื่อเลือกหาคำสั่งที่ต้องการ
- กดปุ่ม B เพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการ ถ้าไม่กดปุ่มใดๆ ภายในเวลา 15 วินาที จะกลับไปที่หน้าจอหลัก
- กดปุ่ม C เพื่อเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก

STATUS
เพื่อตรวจสอบสถานภาพของ Digimon ของคุณ
เลือกคำสั่ง STATUS โดยการกดปุ่ม A เพื่อหา และกดปุ่ม B เพื่อเลือก

 1. เพื่อสถานภาพของ Digimon ที่คุณต้องการทราบ
 2. เลือก Digimon ของคุณ
 3. เลือก Digi-Egg หรือ Digivolve
 4. หลังจากคุณเลือก Digi-Egg จะปรากฎ Digi-Egg บนหน้าจอ ถ้า Digmon ของคุณมี Digi-Egg มากกว่า 1 แบบ คุณสามารถเลือกดูแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ถ้าคุณไม่มี Digi-Egg หรือ Digi-Egg เสียหาย จะปรากฎ "?" บนหน้าจอ
 5. ถ้าเครื่องหมาย "?" ไม่ปรากฎบนหน้าจอ เมื่อกดปุ่ม B จะปรากฏภาพ Digimon เมื่อสวมชุดเกราะบนหน้าจอ
 6. ขณะที่ปรากฏภาพ Digimon เมื่อสวมชุดเกราะบนหน้าจอ กดปุ่ม B เพื่อดูพลังชีวิตของ Digmon และ ท่าไม้ตายของ Digmon
 7. เมื่อคุณเลือก Digivolve จะปรากฏภาพ Digimon Rookie บนหน้าจอ คุณสามารถเลือกดู Digimon ของคุณได้ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อเปลี่ยนร่างในระดับ Champion หรือ Ultimate และกดปุ่ม B เพื่อดูสถานะการต่อสู้ และ พลังชีวิต

COMMANDS (คำสั่ง)

MAP
เลือกคำสั่ง MAP โดยการกดปุ่ม A และกดปุ่ม B เพื่อเลือกคำสั่ง คำสั่ง MAP จะแสดงพื้นที่ปัจจุบันที่คุณอยู่ สี่เหลี่ยมมีทึบคือพื้นที่ที่คุณสามารถผ่านไปได้แล้ว ส่วนสี่เหลี่ยมสว่างคือพื้นที่คุณยังไม่สามารถผ่านไปได้ และสำหรับสี่เหลี่ยมที่กระพริบอยู่พื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน

DIGI-EGG
เลือกหาคำสั่ง DIGI-EGG โดยการกดปุ่ม A และกดปุ่ม B เพื่อเลือกคำสั่งนี้ ในคำสั่งนี้จะแสดง DIGI-EGG ของ Digimon ของคุณที่มีอยู่ ในกรณีที่คุณมี DIGI-EGG แล้ว จะปรากฏรูป DIGI-EGG ให้เห็น แต่ถ้าคุณยังไม่ DIGI-EGG จะปรากฏรูป "?" บนหน้าจอ


MEDICAL

MEDICAL
เลือกคำสั่งนี้เมื่อต้องการรักษา Digimon ของคุณเมื่อบาดเจ็บจากการต่อสู้ Digimon ของคุณจะไม่เดินถ้าคุณไม่ให้ยารักษา เลือกคำสั่ง MEDICAL โดยการกดปุ่ม A เพื่อหา และกดปุ่ม B เพื่อให้ยากับ Digimon ของคุณ

DIGIMON POWER

D-Power คืนเลขที่บอกถึงพลังของ Digimon ของคุณ

DISTANCE
กดปุ่ม B เพื่อแสดงจำนวนที่ Digimon ของคุณต้องเดินเพื่อให้ถึงด่านต่อไป

STEP
กดปุ่ม B เพื่อแสดงจำนวนการเดินที่ Digimon ของคุณได้เดินไปแล้วเพื่อให้ถึงด่านต่อไป

D-Power
กดปุ่ม B อีกครั้งเพื่อแสดง D-Power ซึ่ง D-Power นี้คือพลังในการ Digivolving ระหว่างการต่อสู้ ทุกๆ 100 ก้าวของการเดิน จะให้พลังแก่ Digimon 1 D-Power ถ้า D-Power ต่ำเกินไปจะไม่สามาถ Digivolve ได้ และ D-Power จะลดน้อยลงหลังจากการต่อสู้และแพ้


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)

BATTLE
ขณะที่ Digimon เดินทาง อาจเกิดเสียง บีบ ขึ้น ซึ่งหมายถึงมีศัตรูอยู่ใกล้ๆ ถ้า Digimon ของคุณพร้อมที่จะต่อสู้ ให้กดปุ่ม A หรือ B เพื่อเริ่มต่อสู้ เลือกคำสั่งการต่อสู้จาก FIGHT, DIGI-EGG, DIGIVOLVE, PARTY หรือ ESCAPE

คำสั่ง Battle จะแสดงเมื่อการต่อสู่เริ่มต้น หาคำสั่ง BATTLE โดยการกดปุ่ม A และกดปุ่ม B เพื่อเลือก การต่อสู่จะดำเนินไปจนกว่าพลังชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงเหลือศูนย์

FIGHT
การเลือกคำสั่งนี้จะบอกให้ Digimon ของคุณต่อสู้กับศัตรู เมื่อคำสั่ง FIGHT ถูกเลือก คำว่า "READY" จะปรากฏบนหน้าจอ คุณจะได้ยินเสียง "บีบ" เมื่อนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนจาก "READY" เป็น "COUNT" เขย่า D-3 ของคุณประมาณ 3 วินาที ผลจากการเขย่า D-3 จะปรากฏเป็นพลังในการต่อสู้ ถ้าพลังสูงจะมีโอกาสชนะมาก


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)


DIGI-EGG
เมื่อ "DIGI-EGG" ปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกที่จะใส่เกราะให้ Digimon ของคุณได้ เลือกหา DIGI-EGG ที่คุณต้องการโดยการกดปุ่ม A และกดปุ่ม B เพื่อเลือก Digimon จะสวมเกราะเพื่อต่อสู้ต่อไป

D-Power
ไม่จำเป็นในการสวมเกราะ DIGI-EGG Digimon ของคุณสามารถสวมเกราะ DIGI-EGG กี่ครั้งก็ได้ขณะที่มี DIGI-EGG อยู่ อย่างไรก็ตาม DIGI-EGG อาจจะแตกได้ภายหลังการต่อสู้ และ Digimon ของเราจะไม่สามารถสวมเกราะ DIGI-EGG ได้จนกว่าจะได้ DIGI-EGG มาใหม่อีกครั้ง


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)


DIGIVOLVE
ตามกระบวนการของ Game นั้น Digimon ของคุณอาจจะสามารถ Digivolve หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามาถ Digivolve ได้ คุณจะไม่สามารถเลือกคำสั่งนี้ได้

เมื่อคุณเลือกคำสั่ง Digivolve คุณสามารถเลือกให้ Digimon ของคุณ Digivolve ได้ โดยการกดปุ่ม A เพื่อเลือก Digimon ของคุณ และกดปุ่ม B เพื่อเลือก

D-Power
จำเป็นในการแปลงร่าง Digivolve ถ้ามี D-Power ไม่เพียงพอจะไม่สามารถแปลงร่าง Digivolve ได้ การแปลงร่าง Digivolve ระดับ Champion จะเสีย D-Power 8 แต้ม และการแปลงร่าง Digivolve ระดับ Ulttimate จะเสีย D-Power 12 แต้ม


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)


PARTY
คำสั่งนี้อนุญาตให้คุณเลือก Digimon ตัวอื่นๆ ได้ โดยการกดปุ่ม A เพื่อหา Digimon ตัวอื่นๆ และกดปุ่ม B เพื่อเลือก ปุ่มนี้จะไม่ทำงานถ้าคุณไม่มี Digimon ตัวอื่นๆ อยู่

ระหว่างการต่อสู้ Digimon ที่ถูกเปลี่ยนตัวแล้วจะไม่สามารถเลือกใช้ได้อีก และเมื่อเปลี่ยนตัวแล้ว จะสามารถเลื่อกคำสั่ง FIGHT, DIGI-EGG และ DIGIVILVE ได้อีกครั้ง


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)


ESCAPE
เลือกคำสั่งนี้เมื่อคุณไม่ต้องการต่อสู้ และจะกลับไปที่หน้าจอหลัก แต่จะทำให้ Digimon ของคุณบาดเจ็บเพราะหนีจากการต่อสู้

เมื่อ Digimon บาดเจ็บจะไม่มีการนับจำนวนก้าวในการเดินจนกว่าจะให้ยารักษาด้วยคำสั่ง MEDICAL ระหว่างที่บาดเจ๊บจะไม่สามารถเลือกคำสั่งใด ๆ ได้ นากจาก MEDICAL เท่านั้น


EVENTS WHILE WALKING (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการเดินทางของ Digimon)


GET DIGI-EGG
ขณะที่ Digimon ของคุณเดินอยู่ และเกิดเสียง "บีบ" และหน้าจอแสดงอาการดีใจของ Dgimon นั้นหมายถึง Digimon ของคุณได้พบ Digi-Egg

กดปุ่ม A หรือ B จะปรากฏ Digi-Egg บนหน้าจอ เมื่อมีข้อความ "PUSH" บนหน้าจอ ให้กดปุ่ม B ซ้ำๆ จะปรากฏหน้าจอ Power คุณสามารถเพิ่มพลัง Power ได้โดยการกดปุ่ม B คุณสามารถเพิ่ม ลูกบอลไฟ 4 ลูกใน 5 วินาที หลังจาก 5 วินาที ถ้าลูกบอลไปเต็ม 4 ลูก Digi-Egg จะถูกทำลาย และจะปรากฏ Digi-Egg ของ Digimon ขึ้นมาให้คุณเก็บไว้ใช้งาน


BATTLE VERSUS BOSS DIGIMON (การต่อสู้กับหัวหน้า Digimon)

เมื่อระยะทางที่ต้องเดินกลายเป็นศูนย์ หัวหน้า Digimon จะปรากฏตัว คุณต่อสู้เพื่อให้ได้ผ่านไปด่านต่อไป

การเชื่อมต่อ

V.S. COMMAND
คุณสามารถต่อสู้กับ D-3 ของเพื่อคุณได้ โดยการต่อเชื่อม D-3 ของคุณและของเพื่อนเข้าด้วยกัน
 1. กดปุ่ม A เพื่อเลือกหาคำสั่งนี้ และกดปุ่ม B เพื่อเลือก
 2. เลือก Digimon ในเครื่องของคุณเพื่อต่อสู้ กดปุ่ม A เพื่อเลือก Digimon Rookie, Digi-Egg หรือ Digivolve
 3. เมื่อเลือก Digi-Egg ที่ต้องการได้แล้ว กดปุ่ม B เพื่อใช้ Digi-Egg ในการต่อสู้
 4. เมื่อเลือก Digivolve คุณสามารถเลือกระดับในการ Digivolve ได้โดยการกดปุ่ม B
 5. เมื่อคำว่า "Connect" ปรากฏบนหน้าจอ ให้ต่อเชื่อม D-3 ทั้ง 2 เครื่องเข้าด้วยกัน กดปุ่ม B ที่เครื่อง D-3 จนคำว่า "OK" ปรากฏขึ้น การต่อสู้จะเริ่มขึ้น โดยไม่ต้อง D-3 ทั้ง 2 เครื่องค้างไว้ด้วยกัน