ส่วนประกอบต่างๆ ของ D-TERMINAL

การใส่ถ่าน
ใช้ไขควงไขน๊อตเพื่อเปิดฝาครอบที่ด้านหลังเครื่องออก ใส่ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนลงในช่องใส่ถ่าน ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่ขั้ว + และ - ถูกต้อง แล้วปิดฝาครอบและขันน๊อตให้เรียบร้อย

D-TERMINAL ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน ซึ่งไม่ได้มีให้มาพร้อมเครื่อง

คำเตือน
ห้ามใช้ถ่านเก่าปนกับถ่านใหม่ ในการเปลี่ยนถ่าน ให้แน่ใจว่าเป็นถ่านใหม่ทั้ง 2 ก้อน และห้ามใช้ถ่านอัลคาไลน์ปนกับถ่านแบบชาร์จ

Reset Operation
กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลังเครื่องด้วยวัตถุปลายแหลม
 1. กดปุ่ม Reset เมื่อทำการเริ่มเล่นในครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนถ่านใหม่
 2. กดปุ่ม Reset เมื่อหน้าจอไม่ทำงานหรือไม่มีภาพ ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องได้รับการกระแทกอย่างแรง
 3. กดปุ่ม Reset เมื่อคุณต้องการเริ่มเล่นใหม่
คำเตือน : การกดด้วยวัตถุปลายแหลมแรงเกินไป อาจจะเกิดความเสียหายกับปุ่มได้ เมื่อกดปุ่มข้อมูลที่เล่นไว้จะถูกลบหมด

เริ่มเล่น

กดปุ่ม On/Off เพื่อเริ่มเล่น
D-Terminal จะปรากฏตรา Digimon บนจอภาพ
หมายเหตุ : D-Terminal จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการเล่นภายใน 1-2 นาที

การเลือกตัวเลือก Menu
เลือก เมนู การเล่น โดยกดปุ่ม A ไปเรื่อยๆ หรือ กดปุ่ม B เพื่อย้อน เมนู กลับ

การกดเลือกตัวเลือกใน เมนู
กดปุ่ม C เพื่อเลือกเล่นตัวเลือกในเมนูของ D-Terminal
กดปุ่ม D เพื่อออกจาก ตัวเลือกในเมนู

การดูข้อมูล Digimon

ใน D-Terminal จะมีข้อมูลของ Digimon ที่คุณชื่นชอบถึง 351 ตัว โดยสามารถหาข้อมูลของ Digimon ได้จาก 4 ทางเลือก ดังนี้

 • หาข้อมูล Digimon ได้จากชื่อ
 • หาข้อมูล Digimon ได้จากชื่อ
 • หาข้อมูล Digimon ได้จาก เลขที่ Digimon
 • หาข้อมูล Digimon ได้จาก การ์ดเกมการต่อสู่ของ Digimon (Digi-Battle Game Card)
 • หาข้อมูล Digimon ได้จาก เมนู การต่อเชื่อมกับ D-3


หาข้อมูล Digimon จาก ชื่อ Digimon

 • ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อหารูปแบบการหาข้อมูลของ Digimon
 • กดเลือกรูปแบบการหาข้อมูล Digimon โดยการกดปุ่ม C
 • ใช้ปุ่ม A หรือ B ในการเลื่อนหารูปแบบการหาข้อมูล Digimon จนพบกับภาพ ( NAME ) แล้วกดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • บนจอภาพใส่ข้อมูล ใช้ปุ่ม A หรือ B ในการเลื่อนหาตัวอักษรนำหน้า ชื่อ Digimon ที่ต้องการ กดปุ่ม C เพื่อเลือก จะปรากฏรายชื่อ Digimon ที่มีตัวอักษรนำหน้าชื่อตามตัวอักษรที่คุณเลือก เลื่อนหาชื่อ Digimon ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม A หรือ B และเลือกโดยการกดปุ่ม C หมายเหตุ สำหรับข้อมูลที่มากขึ้นให้ไปที่หัวข้อ Viewing Digi-Data


หาข้อมูล Digimon จาก เลขที่ Digimon

 • ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อหารูปแบบการหาข้อมูลของ Digimon
 • กดเลือกรูปแบบการหาข้อมูล Digimon โดยการกดปุ่ม C
 • ใช้ปุ่ม A หรือ B ในการเลื่อนหารูปแบบการหาข้อมูล Digimon จนพบกับภาพ ( Number ) แล้วกดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • บนหน้าจอใส่ข้อมูล ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อเลื่อนหาตัวเลขที่ต้องการ และกดปุ่ม C เพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการลงในช่องว่าง
 • เลื่อนใส่ตัวเลขในช่องถัดไป จนครบทั้ง 3 หลักตัวเลข
 • เมื่อใส่ตัวเลขเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้ปุ่ม A หรือ B เลื่อนหา (OK?) และกดปุ่ม C เพื่อเลือกดูข้อมูล


หาข้อมูล Digimon ได้จาก การ์ดเกมส์การต่อสู่ของ Digimon (Digi-Battle Game Card)

 • ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อหารูปแบบการหาข้อมูลของ Digimon
 • กดเลือกรูปแบบการหาข้อมูล Digimon โดยการกดปุ่ม C
 • ใช้ปุ่ม A หรือ B ในการเลื่อนหารูปแบบการหาข้อมูล Digimon จนพบกับภาพ (Card) แล้วกดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • หาเลขที่ Card บนมุมด้านขวาของ Card ใส่ลงในช่องว่างโดยใช้ปุ่ม A หรือ B และกดปุ่ม C เพื่อยืนยัน


หาข้อมูล Digimon จาก Menu การต่อเชื่อมกับ D-3

  สำหรับ D-Terminal
  เลือกเมนู Database โดยกดปุ่ม C เลือก เมนู Connection โดยการกดปุ่ม C จะปรากฏคำว่า "Connection" บนหน้าจอ

  สำหรับ D-3

 • เลือก เมนู "Connect"
 • เลือก เมนู "Scan"
 • เลือก เมนู "PARTY", "FRIEND", "BOSS" หรือ "OTHERS" ก็ได้ เลือกจนได้พบ Digimon ที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูล และ กดปุ่ม C จะมีคำว่า "CONNECT" บนหน้าจอ นำไปเชื่อมต่อกับ D-Terminal
 • ข้อมูลของ Digimon จะไปปรากฏบน D-Terminal และคุณสามารถหาข้อมูลของ Digimon ได้ใน D-Terminal ต่อไป


การแสดงข้อมูลของ Digmon (Viewing Digi-Data)

 • เมื่อเลือก Digimon ที่ต้องได้การแล้ว เลื่อนลูกศรบนจอภาพโดยกดปุ่ม A หรือ B เพื่อเลือกดูข้อมูลตามหัวข้อที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • คุณอาจจะเปลี่ยนหัวข้อของข้อมูลได้ โดยเลื่อนปุ่ม A หรือ B และ กดปุ่ม C เพื่อเลือก
หัวข้อ Name, Level, Group, Type และ Data Size จะแสดงข้อมูลเฉพาะของแต่ละหัวข้อ โดยการกดปุ่ม C เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
การแปลความหมายเป็นภาษา Digimon

ใช้แปลความหมายคำภาษาอักกฤษ (ไม่เกิน 16 ตัวอักษร) เป็นภาษา Digimon

 • กดเลือก เมนู จนพบหน้าจอ (Translate) กด C เพื่อเลือก
 • กดปุ่ม A หรือ B เพื่อเลือกตัวอักษร ให้ได้คำที่ต้องการ

 • เมื่อเลือกจบแล้ว กดปุ่ม A หรือ B จนพบคำว่า END แล้วกดปุ่ม C เพื่อเข้า เมนู แปลภาษา Digimon หรือ เลือก Revise เพื่อแก้ไข
 • เพื่อการแปลภาษาทำงาน ภาษา Digimon จะลอยขึ้นบนจอภาพ
  o กด B เพื่อหยุดคำ
  o กด C เพื่อดูเป็นภาษาอังกฤษ
  o กด D เพื่อกลับไป เมนู หลัก
การเล่น Game Digimon

 • ใน D-Terminal มี Game ให้เล่น 2 Game
 • กด A หรือ B เพื่อเลือก Game
 • Game A Digital Attack
 • Game B Digi-Puzzle
  กด C เพื่อดูคะแนนสูงสุดของเกมที่จะเล่น หรือกดปุ่ม C เพื่อเริ่มเล่น


Game A Digital Attack

 • กด C เพื่อดูแต้มสูงสุด
 • กด C เพื่อเริ่ม Game
 • กด A หรือ B เพื่อเลื่อนเป้าให้ตรงกับศัตรู แล้วกด C เพื่อยิง
 • ยิงศัตรูให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด
 • ศัตรูจะลอยจากด้านหนึ่งไปอีกอีกด้านหนึ่ง


Game B Digi-Puzzle (Game ต่อภาพ Digimon)

 • ย้ายแต่ละส่วนของภาพ Digimon ในจอภาพให้เกิดภาพ Digimon ที่สมบูรณ์
 • กดปุ่ม A หรือ B เพื่อเลือก Block Puzzle
 • กด C เพื่อเลือก
 • กดปุ่ม A หรือ B เพื่อย้าย Block Puzzle ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • กด C เพื่อวาง Block
 • ยกเลิก Game กด D
 • เลือก Yes เพื่อออกจาก Game
ต่อสู้กับ D-3 หรือ Digivice


การใช้ D-Terminal ต่อสู้กับ D-3 หรือ Digivice

 • ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อเลือก เมนู "VS BATTLE" กดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • บนหน้าจดจะให้ใส่ Digicode 5 หลัก (หมายเหตุ = สามารถใส่ Code ได้เพียง 5 หลัก เท่านั้น)
 • เลื่อนลูกค้าไปที่ END แล้วจะปรกกฎ Digimon ขึ้นมา

 • ในกรณีที่คุณชอบ Digimon ที่เลือกขึ้นมาแล้ว ให้จำ Code ที่ใส่ไปให้ดี เพื่อใช้เรียน Digimon ตัวเดิมในการเล่นครั้งต่อไป
 • ถ้าต้องการดูข้อมูลของ Digimon กด A หรือ B
 • ถ้า Digimon ที่เลือกขึ้นมาเป็น Digimon ในช่วง In-Training (Digimon ฝึกหัด) จะไม่สามารถต่อสู้ได้ ต้องเลือกใหม่
 • กด C เพื่อเตรียมสู้
การปรับเปลี่ยน D-Terminal ด้านภาพและเสียง


การปรับเปลี่ยน ด้านภาพและเสียง

 • คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสียง และความสว่างของ D-Terminal โดยเลือก เมนู System
 • ใช้ปุ่ม A หรือ B เพื่อเลือก Sound (เสียง) หรือ Contrast (ความสว่าง)
 • ถ้าเลือก Sound (เสียง) คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงได้ โดยการกดปุ่ม A หรือ B เพื่อเลื่อนหาข้อความ และกดปุ่ม C เพื่อเลือก
 • ถ้าเลือก Brightness คุณสามารถเลื่อนปุ่ม A หรือ B เพื่อหาปรับความสว่างของจอภาพตามที่ต้องการ และกดปุ่ม C เพื่อเลือก